No cookies! No trackers!

Balletschool Attitude

Class & Jazz loves people for real. We like to chat, smile and hug face to face. No virtual socializing for us.

Pedagogie

Alle Muziekstijlen

CLASS & JAZZ wil zich distantiëren van het eeuwige verdelen in hokjes. Muziek is muziek! De basisopleiding maakt dan ook geen onderscheid tussen Klassiek, enerzijds en Pop/Rock/Jazz, anderzijds. Van het begin af opteren we voor een globale aanpak die de leerlingen toelaat om alle gewenste muziekstijlen te ontdekken gedurende hun opleiding.

Op later tijdstip dringt een keuze zich echter (meestal) op, afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en aanleg, omdat beide stijlen een verschillende aanpak vereisen. Klassieke muzikanten moeten het vooral hebben van een veelzijdige instrumententechniek en een correct begrip van de, reeds bewerkte, partituur. De opleiding bestaat dus voornamelijk uit het lezen en uitvoeren van het klassieke repertoire. Jazz, Rock en Pop muzikanten moeten een grondige kennis van toonladders en akkoorden bezitten, gericht op de eigen techniek, compositie, arrangement en improvisatie. De aanpak is dan ook voornamelijk gericht op het creatief gebruik van de muziektheorie tijdens het spelen van Jazz, Rock, Pop en World standards.

Maar het is fout om te denken dat klassieke muzikanten de muziektheorie kunnen verwaarlozen, en omgekeerd, dat jazzmuzikanten de instrumententechniek en het zichtlezen mogen negeren.

Al onze leerkrachten bieden beide benaderingen aan.

Geïntegreerde Notenleer

Bij CLASS & JAZZ is notenleer geen verplicht en apart vak, maar wordt die samen met het instrument aangeleerd, in een “geïntegreerde” individuele les die alle nodige aspecten van het musiceren benadert. Omdat al deze onderdelen door eenzelfde leraar worden onderwezen, in eenzelfde visie, krijgt de leerling veel gemakkelijker inzicht in het “geheel van de delen”:

  • De Techniek van het Instrument: coördinatie oog/hand/gehoor
  • De Muziektheorie: notenleer, ritme, toonladders en akkoorden, analyse
  • De Gehoortraining: gezongen zichtlezing, dictee, spelen op gehoor
  • De Muzikaliteit: vertolking, muziekcultuur, ontwikkeling van de eigen muzikale persoonlijkheid

Indien nodig of gewenst biedt de individuele les ook voldoende soepelheid om zich te kunnen concentreren op het verdiepen van slechts één specifiek onderdeel van de muziek: zichtlezing op het instrument, compositie, improvisatie, arrangement, jazz harmonie, klassieke harmonie,… (zie ook onderdelen boven)

Dank zij deze geïntegreerde pedagogische aanpak hoeft een leerling zich slechts eenmaal te verplaatsen voor instrument EN notenleer.

Voorbereiding op het Conservatorium

Wij bieden ook specifieke opleidingen aan studenten die zich voorbereiden op een toelatingsproef in het hoger muziekonderwijs, en dit in beide richtingen, Jazz en Lichte Muziek en Klassiek.

Deze lessen zijn vooral gericht op leerlingen die, naast een opleiding in het Algemeen, Technisch of Beroeps Secundair Onderwijs (ASO, TSO, BSO), ook een muzikale opleiding hebben genoten, maar die zich nog onzeker voelen om de grote sprong naar het Conservatorium te wagen.

Opleidingen voor Professionelen

Heel wat goede actieve professionele muzikanten hebben gedurende hun opleiding een te eenzijdige benadering gekregen, vaak gericht op slechts één muzikale stijl, en voelen zich daardoor belemmerd in hun verdere muzikale ontplooiing. Zij hebben bvb nooit geleerd om van een partituur te spelen, om zonder partituur maar op gehoor te spelen, om te improviseren, om een grondige analyse van de partituur te maken om het stuk nog beter te beheersen en nog beter te interpreteren, om de muzikale expressiviteit de techniek te laten overstijgen. CLASS & JAZZ biedt ook hen de mogelijkheid om hun kennis uit te breiden om zo verder muzikale horizonten te verkennen.