No cookies! No trackers!

Balletschool Attitude

Class & Jazz loves people for real. We like to chat, smile and hug face to face. No virtual socializing for us.

Filosofie

CLASS & JAZZ is een merknaam die een aantal idealen wil hoog houden.

De holistische pedagogie – lichaam, geest en ziel

Bij CLASS & JAZZ wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van alle menselijke aspecten die aangesproken worden bij het musiceren: lichaam, geest en ziel. Een bekend citaat van Beethoven luidt: “Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie.” Muziek is oneindig veel meer dan het achter elkaar spelen van noten en ritmes. Daarom wordt bij CLASS & JAZZ vooral gewerkt aan de eigen persoonlijkheid van de leerlingen, in alle aspecten van hun dagelijkse leven, en vanuit de eigen discipline die het musiceren vergt.

Kinderen die met muziek in contact worden gebracht ontwikkelen cognitieve, motorische en sociale vaardigheden die hun persoonlijkheid tot ontplooiing brengen. Modern onderzoek wees uit dat zij een verbeterde receptie hebben voor het leren van taal en rekenen, een beter ontwikkeld ruimtelijk voorstellingsvermogen en een positiever zelfbeeld, waardoor ze zich sociaal beter geïntegreerd voelen. Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat muziek, en kunst in het algemeen, het diepere bindweefsel vormen van een vredelievende samenleving, want kunst is de taal van de menselijke ziel.

Alle leerkrachten verbinden zich ertoe om deze idealen tot doelstelling te houden.

Teamwork – kruisbestuiving

CLASS & JAZZ is een team van leerkrachten die elkaar tot verdere ontplooiing willen brengen. Een muzikant, en een pedagoog, moet steeds bijleren. De leerkrachten werken dus samen om van elkaar meer te leren over muziek en pedagogie, om zo breed mogelijk te kunnen beantwoorden aan vragen en uitdagingen die vanuit hun leerlingen ontstaan.

In de mate van de praktische mogelijkheden organiseren de leerkrachten cross-overlessen (uitwisseling van leerlingen), master classes, ensemble- en samenspellessen, concerten, …

Raph Van Goubergen